AL BIJNA 30 JAAR EEN PERSOONLIJKHEID IN VERZEKERDE KWALITEIT

Schade aan uw inboedel?


Heeft u schade? Dat is natuurlijk erg vervelend.
U bent voor heel veel zaken WEL verzekerd, maar met uw 'allrisk' of 'optimaal' inboedelverzekering zijn er nog steeds uitsluitingen.
U bent dus niet voor ALLES verzekerd.... 

Wat is bijvoorbeeld NIET VERZEKERD?

Geen vergoeding bij schade:
■ aan kleding en schoenen en bijv. uw bril die op moment van de schadegebeurtenis wordt gedragen, behalve brand- en schroeischades;
■ door neerslag (regen, hagel, sneeuw of smeltwater) dat door openstaande deuren, ramen en luiken is binnengedrongen;
■ door vochtdoorlating van schoorstenen, muren en/of vloeren of vocht vanwege slechte ventilatie en/of condensvorming;
■ door water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging;
■ door (grond)verzakking, (grond)verschuiving, instorting, trillingen en wateronttrekking ten opzichte van het woonhuis waarin de inboedel zich bevindt;
■ aan verzekerde zaken ontstaan door normaal gebruik van de verzekerde inboedel zoals schrammen en/of deuken, vlekken, krassen, barsten, alsmede ontstaan door eigen gebrek, eigen bederf, slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie en/of schade die bestaat uit of het gevolg is van geleidelijk (in) werkende (weers)invloeden. Schade als het gevolg van een eigen gebrek is wel verzekerd. Herstelkosten van het eigen gebrek of bederf zelf zijn niet verzekerd, tenzij er sprake is van brand of ontploffing;
■ veroorzaakt door aan verzekerde te verwijten achterstallig onderhoud;
   Voorbeelden van onderhoud: U heeft een open haard? Laat de schoorsteen ieder jaar vegen om brandschade te voorkomen.
   Heeft u een buitenkraan? tap deze af bij verwachtte vorst.
   Maak regelmatig de dakgoten schoon. Zo voorkomt u verstopping en schade die hierdoor kan ontstaan.
■ veroorzaakt door insecten, ongedierte, bacteriën, schimmels, zwamvorming, algen of plantengroei, virussen en andere micro-organismen;
■ door verlies, vermissing of kwijtraken van (onderdelen) van inboedel
■ aan inboedel (en/of huurders- of eigenaarsbelang) ontstaan tijdens of in verband met het reinigen, plegen van onderhoud, bewerken, installeren, plaatsen en herstellen daarvan;
■ veroorzaakt door (huis)dieren die met goedvinden van een verzekerde in het woonhuis of op het perceel verblijven, door verzekerde worden gehouden of zijn toegelaten;
■ die bestaat uit het doorbranden (kortsluiting) van elektrische apparaten en motoren;
■ veroorzaakt door of schade aan leidingen die niet in of onder het woonhuis liggen. Ook graafwerkzaamheden zijn niet verzekerd;
■ door water dat uit een tuin- of vulslang is gestroomd;
■ door water uit een waterkraan die niet tijdig is dichtgedraaid met schade tot gevolg;
■ als de inboedel zich bevond in een bijgebouw van het woonhuis, en dit bijgebouw niet deugdelijk afsluitbaar is;
■ die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een verzekerde 'bewuste'roekeloosheid of merkelijke schuld.
■ verlies van geld, de verzekering geeft geen dekking voor schade door misbruik van of fraude met een betaalpas of een creditcard;
■ bestaande uit kosten die moeten worden gemaakt om leidingen te ontstoppen, (doorspuiten van rioleringen, opsporingskosten, enz.);
■ door vorst aan apparatuur en/of toestellen die niet op het waternet of rioleringssysteem van het woonhuis zijn aangesloten zoals grondwaterpompen, vijverpompen, enz.;
■ bestaande uit kleurverschil, materiaalverschil, weggelekt(e) of weggestroomd(e) water/gas/elektriciteit en stankoverlast. Tenzij dit het gevolg is van brand
■ als de verzekerde zaak wordt gebruikt voor criminele en strafbare activiteiten. Het maakt in dat geval niet uit: of u hiervan wel of niet op de hoogte was; of de schade hierdoor veroorzaakt, ontstaan of verergerd is.

« terug